Trang trại Đà Điều Phương Nam

Giới thiệu

  • Giới thiệu

    Giới thiệu

    08/05/2018
    Trang trại Đà Điểu Phương Nam được chuyển giao kỹ thuật từ Viện Chăn Nuôi – Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương – Trạm nghiên cứu Đà Điểu và ký biên bản hợp tác để cung cấp các sản phẩm từ Đà Điểu ra thị trường. Bao gồm các danh mục: Đà Điểu giống..., Đà Điểu thương phẩm..., Đà Điều sinh sản..., và các sản phẩm từ thịt Đà...
0912.600.611
Hỗ trợ trực tuyến