Trang trại Đà Điều Phương Nam

Úm đà điểu

  • Úm đà điểu

    Úm đà điểu

    08/05/2018
    Úm đà điểu con hay còn gọi là gột đà điểu là các kỹ thuật nuôi đà điểu từ lúc mới nở đến khi đà điểu con cứng cáp để có tỷ lệ sống cao nhất. Sau đây là tổng hợp kỹ thuật nuôi đà điểu con (đà điểu0-3 tháng tuổi) do các nhà nghiên cứu, trực tiếp nghiên cứu ở các trang trại của Việt Nam.
0912.600.611
Hỗ trợ trực tuyến