Bảng giá

Trang trại Đà Điểu Phương Nam xin gửi tới Quý khách hàng bảng thông báo giá bán các sản phẩm thịt Đà Điểu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đôc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
BẢNG THÔNG BÁO
GIÁ BÁN SẢN PHẨM THỊT ĐÀ ĐIỂU
 
      Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG
 
  Trang trại Đà Điểu Phương Nam xin thông báo tới quý khách hàng giá bán một
số sản phẩm của Đà Điểu tươi sống như sau:
 
STT TÊN SẢN PHẨM ĐVT ĐƠN GIÁ
1 Thịt kg   250.000   
2 Tim kg   180.000   
3 Gan kg   50.000   
4 Dạ dày kg   350.000   
5 Gân kg   130.000   
6 Mỡ kg   20.000   
7 Cánh kg   90.000   
8 Chân Đôi   150.000   
9 Xương Bộ   350.000   
10 Lòng Bộ   50.000   
11 Da Đà Điểu Bộ   1.000.000   
12 Đà Điểu hơi kg   90.000   
13 Đà Điểu giống Con   1.500.000   
14 Đà Điểu sinh sản Con   23.000.000   
 
Xin quý khách vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau:
Trang trại Đà Điểu Phương Nam.
Địa chỉ: thôn Hương Trầm, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
ĐT: 0912.600.611
Website: dadieuphuongnam.com
 
Rất hân hạnh được phục vụ Quý Khách Hàng...!