Trang trại Đà Điều Phương Nam

Ấp trứng đà điểu

  • Ấp trứng đà điểu

    Ấp trứng đà điểu

    08/05/2018
    Ở ngoài tự nhiên đà điểu đẻ trứng vào cát sau đó đà điểu trống sẽ thực hiện ấp và bảo vệ những quả trứng đó. Nhưng trong quá trình thuần dưỡng, nuôi nhốt ở trang trại, khả năng ấp trứng của đà điểu giảm đi. Để nâng cao năng suất ấp trứng tại các trang trại nuôi đà điểu có trang bị các thiết bị ấp trứng tự động. 
0912.600.611
Hỗ trợ trực tuyến