Trang trại Đà Điều Phương Nam

Xây dựng chuồng úm

  • Kỹ thuật làm chuồng úm đà điểu con

    Kỹ thuật làm chuồng úm đà điểu con

    08/05/2018
    Đà điểu con cũng như các loại gia càm khác, khi mới nở thân nhiệt của chúng rấ thấp, túi lòng đỏ chưa tiêu hết, sức đề kháng thấp nên dễ bị các loại vi rút, vi khuẩn tấn công. Vậy nên đa số đà điểu con bị chết là sau khi nở khoảng 2 tuần.
0912.600.611
Hỗ trợ trực tuyến