Đoàn làm phim VTV3 đài truyền hình Việt Nam làm việc tại trang trại Đà Điểu Phương Nam

  • /uploads/images/1(1).png
  • /uploads/images/2(1).png
  • /uploads/images/3(1).png
  • /uploads/images/4.png
  • /uploads/images/5(1).png
  • /uploads/images/6(1).png
  • /uploads/images/8(1).png
  • /uploads/images/9.png